Algemeen Juridische Zaken

Algemeen Juridische Zaken

De afdeling Algemene en Juridische Zaken (AJZ) heeft de volgende taken:

 • Juridische ondersteuning aan de gevolmachtigde minister.

 • De ambtelijke voorbereiding van Rijksministerraadvergaderingen.

 • Ondersteuning van en advies aan de gevolmachtigde minister en/of de directeur van het Curaçaohuis bij diverse beleidsaangelegenheden.

 • Het beheren van verschillende verdragsdossiers.

 • Monitoring van politieke trajecten.

 • Begeleiding van Curaçaose politieke en/of ambtelijke delegaties bij werkbezoek in Nederland.

Paspoortaanvragen
Rijbewijzen
Verklaring Omtrent Gedrag
Informatie over trouwen op Curaçao
Informatie over het legaliseren van documenten
Informatie over emigratie/visum
Informatie over woon/werkvergunningen

Medewerker AJZ
mw. G. Willems
Telefoon: 070-3066150
E-mail: ajz@kgmc.nl

Communicatie en Voorlichting

Communicatie en Voorlichting

De afdeling Communicatie en Voorlichting verzorgt de communicatie van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao. Hierbij gaat het om zowel het communicatiebeleid als de concrete output van:

 • Persberichten om o.a. de activiteiten van de gevolmachtigde minister onder de aandacht te brengen. Persberichten worden verspreid via e-mail, op deze website en gepubliceerd op onze Facebook-pagina;

 • Alle (pr-)activiteiten van het Curaçaohuis, zoals ontvangsten, tentoonstellingen en voorlichtingsbijeenkomsten (publieksvoorlichting)

 • Mede-organiseren van activiteiten die de Curaçaose cultuur in Nederland promoten

 • Behandeling van schriftelijke en telefonische aanvragen voor informatie over o.a. algemene, culturele, toeristische en economische onderwerpen

Adviseur Voorlichting
mw. T. Fléming
Telefoon: 070-3066102/ 06-42583536 (buiten kantooruren, uitsluitend voor de pers en persvragen)
E-mail: t.fleming@kgmc.nl

Medewerker Voorlichting
mw. S. Trinidad
Telefoon: 070-3066101
E-mail: s.trinidad@kgmc.nl

Werving en Selectie

Werving en Selectie

De afdeling Werving en Selectie geeft informatie over werken op Curaçao. De afdeling heeft de volgende taken:

 • In Nederland wervingscampagnes opzetten t.b.v. Curaçaose (overheids)instellingen

 • Selectie van kandidaten voor deze instellingen

 • Namens de overheid/werkgever op Curaçao geselecteerden voor de bedoelde vacatures in dienst nemen en uitzenden

 • Verzamelen van vacatures bij de Curaçaose (semi)overheid (‘vacaturebank’)

 • Ondersteuning van ambtenaren met een studieopdracht

Heeft u interesse in een baan bij de (semi-)overheid of het bedrijfsleven op Curaçao? Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao beschikt regelmatig over diverse vacatures op Curaçao en omgeving. Kijk daarom regelmatig op deze website en onze vacaturebank.

Adviseur Werving & Selectie
mw. G. Smeulders
Telefoon: 070-3066131
E-mail: g.smeulders@kgmc.nl