Vertegenwoordigers van het Curaçaohuis, Arubahuis, Sint Maartenhuis en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben recentelijk samen gezeten om de

mogelijkheid tot het verkrijgen van een Burgerservicenummer (BSN) voor Caribische studenten te bespreken. Het tijdig krijgen van een BSN is een uitdaging waar Caribische studenten al jaren tegenaan lopen. Dit onderwerp heeft weer aandacht gekregen na publicatie van het rapport “Kopzorgen van Caribische studenten” van de Nationale Ombudsman. In het rapport zijn

knelpunten belicht waar Caribische studenten mee te maken krijgen als ze naar Nederland

komen om te studeren. Het doel van de bijeenkomst was om gedachten uit te wisselen over het probleem en om te verkennen hoe het proces voor het verkrijgen van een BSN voor Caribische studenten versneld en geoptimaliseerd kan worden. Wnd. directeur, de heer Cecilia en

communicatiemedewerker, mevrouw Trinidad hebben namens het Curaçaohuis aan het overleg deelgenomen.

meld u aan voor de nieuwsbrief

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.