WILLEMSTAD – Op woensdag 8 februari 2023 heeft het College Financieel Toezicht (CFT) een werkbezoek gebracht aan de waarnemend Gouverneur van Curaçao, H.E. Michèle Russel-Capriles. Dit was het eerste bezoek onder leiding van de nieuwe voorzitter van het CFT, mevrouw Lidewijde Ongering. Tijdens het bezoek is gesproken over de actuele financiële ontwikkelingen ten aanzien van de overheidsfinanciën van Curaçao in relatie tot de algemene economische situatie van het Land.