De Gevolmachtigde Minister

De huidige Gevolmachtigde Minister van Curaçao is de heer Carlson Manuel

“Een van mijn grootste voldoeningen is om te zien hoe jongvolwassenen gebruik maken van de mogelijkheid om hun talenten verder te ontwikkelen en de geleerde lessen als richtlijn gebruiken om de uitdagingen van studeren en wonen in het buitenland te doorstaan. Ik voel een verplichting om hen en de Curaçaose diaspora waar mogelijk te blijven motiveren en aanmoedigen binnen mijn huidige functie als Gevolmachtigde Minister. Ik ben gepassioneerd door onze cultuur, normen en waarden.” -Carlson Manuel

De gevolmachtigde minister vertegenwoordigt de Curaçaose regering bij officiële instanties in Nederland en elders in Europa. Op verzoek van de regering verleent het Curaçaohuis ondersteuning aan de minister-president, ministers, Statenleden en ambtenaren van departementen bij hun werkbezoeken aan Nederland en Europa.  De Gevolmachtigde Minister wordt bijgestaan door een Kabinet. Het Curaçaohuis is dan ook het aanspreekpunt in Nederland voor de Raad van Ministers en de diverse ministeries en (semi)overheidsdiensten op Curaçao.

Daarnaast hebben de gevolmachtigde minister en het Curaçaohuis een signaleringsfunctie. Zo zullen relevante politieke ontwikkelingen in Nederland op de voet worden gevolgd en worden teruggekoppeld aan de Curaçaose regering. Ook wordt vanuit Den Haag gekeken naar o.a. de economische, sociale en culturele belangen van de Curaçaoënaars in Nederland.

Taken
 • De belangenbehartiging van Curaçao in Nederland en de Europese Unie.
 • Informatievoorziening over Curaçao.
 • Het aanbieden van diensten aan belanghebbenden (bijvoorbeeld: informatie over documenten).
 • De ondersteuning van (culturele) activiteiten van (Curaçaose) organisaties en instanties die Curaçao een warm hart toedragen.
 • Het kenbaar maken en levend houden van de Curaçaose cultuur, taal en tradities aan een zo groot mogelijk publiek.
 • Een positieve beeldvorming van Curaçao en de Curaçaose gemeenschap in Nederland.
 • Het samenbrengen van vraag en aanbod op de Curaçaose arbeidsmarkt.
Opleidingen & Trainingen
 • 2008 Financieel management
 • 2009 Systeembeheerder (MBO)
 • 2013  Onderhandelen met College van Bestuur
 • 2014  Teambuilding
 • 2015  Business management & IT  (Bachelor)
 • 2015  Codarts hogeschool der kunsten (Bachelor)
 • 2019  Onderwijskundig ICT
 • 2021  Protocol voor de ceremoniemeester
 • 2021 Media training
Loopbaan
 • 2021 – Heden  Gevolmachtigde Minister Curaçao

  2015 -2021  Docent

  • Informatica
  • Rekenen
  • Muziek
  • Kunstvak
  • Innovatie Coördinator

  2011-2015 Medezeggenschapsraad Codarts Hogeschool der kunsten.

  • Lid
  • Penningmeester
  • Vicevoorzitter

  2014 – 2021 Systeembeheerder

  2015 – 2021 IT-consultant

Foto's
 • Foto’s Carlson Manuel

  Het auteursrecht op de foto’s in deze rubriek berust bij het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister Curaçao en wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Het is evenwel toegestaan de foto’s te downloaden ten behoeve van redactioneel gebruik door nieuwsmedia, het tonen in openbare ruimten, privégebruik en educatieve doeleinden.

Over het Curaçaohuis
 • Het Curaçaohuis draagt zorg voor:

  • De belangenbehartiging van Curaçao in Nederland en de Europese Unie.
  • Informatievoorziening over Curaçao.
  • Het aanbieden van diensten aan belanghebbenden (bijvoorbeeld: informatie over documenten).
  • De ondersteuning van (culturele) activiteiten van (Curaçaose) organisaties en instanties die Curaçao een warm hart toedragen.
  • Het kenbaar maken en levend houden van de Curaçaose cultuur, taal en tradities aan een zo groot mogelijk publiek.
  • Een positieve beeldvorming van Curaçao en de Curaçaose gemeenschap in Nederland.
  • Het samenbrengen van vraag en aanbod op de Curaçaose arbeidsmarkt.