Veel gestelde vragen

Zie https://dicardcuracao.com/portal/ voor een overzicht van de inreisregels voor Curaçao.

Zie https://gobiernu.cw/nl/corona-reizen-naar-curacao/ voor een actueel overzicht van de maatregelen op Curaçao.

Personen met een Nederlandse nationaliteit:

 • Die niet vallen onder artikel 1 van de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) worden van rechtswege toegelaten;
 • Die op Curaçao willen wonen en/of werken hebben een Verklaring van Rechtswege nodig;
 • Mogen gedurende een toeristisch verblijf naar werk zoeken of oriënteren op het eiland, maar mogen zich niet op de werkvloer bevinden;
 • Mogen op Curaçao hun aanvraag indienen.
 • Personen met een niet- Nederlandse nationaliteit:
 • Moeten een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij de Toelatingsorganisatie;
 • Mogen gedurende een toeristisch verblijf niet naar werk zoeken;
 • Moeten in eigen land eerst een tewerkstellingsvergunning hebben voor ze op Curaçao gaan wonen en/ of werken.

Een Verklaring van Rechtswege is een verklaring waarmee u op Curaçao kunt wonen en/of werken.

Vereiste documenten voor de aanvraag:

 • Kopie van geldig paspoort van elk gezinslid;
 • Kopie geboorte uittreksel van elk gezinslid (niet ouder dan 6 maanden);
 • Bewijs van goed gedrag van elk gezinslid boven de 18 jaar (niet ouder dan 3 maanden);
 • Als u getrouwd bent, een kopie van de huwelijksakte (niet ouder dan 6 maanden);
 • Als u samenwoont: een kopie van de notariële samenlevingsovereenkomst die in Nederland moet zijn afgesloten en voor beide partners: een bewijs van ongehuwd/gescheiden/ weduwstaat;
 • Als u kinderen heeft: een aanmelding/inschrijving school;
 • Als een van de ouders van een of meer kinderen niet meekomt naar Curacao: een kopie van het paspoort van de achterblijvende ouder en een verklaring van geen bezwaar van de achterblijvende ouder of een kopie van de uitspraak van het Gerecht;
 • Bewijs van voldoende geldelijke middelen: werkgeversverklaring volledig ingevuld en kopie paspoort of bewijs van voldoende middelen van bestaan voor minimaal 12 maanden (zie onderstaande normbedragen)*.
 • Als de aanvraag door een derde wordt ingediend: een machtiging van de verzoeker.

Kijk op de pagina “Verklaringen” voor meer informatie.

U heeft een Verklaring van Rechtswege nodig als u de Nederlandse nationaliteit heeft. U heeft een tewerkstellingsvergunning nodig als u een andere nationaliteit heeft. Kijk op de pagina “Verklaringen” voor meer informatie.

U kunt een paspoort aanvragen bij een van de aangewezen (grens) gemeenten als u lang genoeg in Nederland verblijft. Aangewezen (grens)gemeenten zijn: Den Haag, Enschede, Maastricht, Echt-Susteren, Oldambt, Sluis, Enschede, Bergeijk, Venlo, Bergen op Zoom, Montferland en Haarlemmermeer (Schiphol).

In geval van vermissing hoeft u geen aangifte te doen bij de politie. U legt dan een eigen verklaring af bij de aanvraag van een nieuw document.

U heeft ook de volgende documenten nodig:

 • Een recente pasfoto in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid;
 • U neemt alle paspoorten en identiteitsbewijzen mee die op uw naam staan. Ook de verlopen documenten. Documenten die al ongeldig zijn gemaakt (bijvoorbeeld met boorgaten) hoeft u niet mee te nemen;
 • Bent u uw document kwijt? Neem dan de documenten mee die u nog wel heeft;
 • Bewijs van inschrijving of uitschrijving uit Curaçao en/of een verklaring van woonplaats;
 • Toestemmingsformulier voor een kind tot en met 17 jaar.

Voor uitzonderlijke gevallen kunt u een noodpaspoort (tijdelijke reisdocument) aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee.

Als uw rijbewijs meer dan 6 maanden is verlopen, kunt u opnieuw examen afleggen op Curaçao. U kunt uw rijbewijs vernieuwen in het land waar u hem heeft ontvangen.

Als u in Nederland woont en uw Curaçaose rijbewijs is verlopen, gestolen of kwijt, kunt u een duplicaat aanvragen via de afdeling AJZ van het Curaçaohuis.

U heeft de volgende documenten nodig:

 • Verklaring van vermissing van de politie (proces verbaal);
 • Kopie van geldig paspoort;
 • Een schriftelijk verzoek aan het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao ter bemiddeling hierin, waarin u een contactpersoon op Curaçao machtigt om voor u het duplicaat in ontvangst te mogen nemen. In het schriftelijk verzoek moet u de contactgegevens van de gemachtigde persoon vermelden (familie of kennis): voornamen voluit, achternaam, adres en telefoonnummer;
 • Betaling van ANG 95,- moet ter plaatse op Curaçao plaatsvinden door de gemachtigde contactpersoon, die zich tevens moet legitimeren.

Vaders en moeders, met een andere achternaam dan hun kinderen, hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zij alleen met hun kind reizen.

Sinds 26 juni 2012 hebben kinderen van alle leeftijden een eigen reisdocument nodig als ze naar het buitenland reizen. Reist een kind mee met iemand anders dan de ouders, bijvoorbeeld een familielid, dan eisen sommige landen, inclusief Curaçao, een verklaring waarin de ouders toestemming (toestemmingsverklaring) geven voor deze reis.

Zo adviseert de Koninklijke Marechaussee ouders om de volgende documenten mee te nemen:

 • Verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder (zie voorbeeldformulier NL/ENG);
 • Recent uittreksel gezag register;
 • Recent uittreksel GBA van het kind;
 • Kopie van paspoort van toestemming gevende ouder;
 • Eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang;
 • Eventueel geboorteakte.

U heeft een visum nodig voor Curaçao als u de visumplichtige nationaliteit hebt en geen verblijfsvergunning heeft voor Nederland. Deze moet u aanvragen bij een ambassade of consulaat van het Koninkrijk der Nederlanden. Als u in Nederland verblijft is Brussel de dichtsbijzijnde Ambassade.

Als uw nationaliteit op de lijst van visumvrije landen staat, heeft u geen visum nodig om naar Curaçao te reizen.

Nee. In het verleden had Nederland een financiële regeling voor Curaçaoënaars die vrijwillig naar hun geboorteland wilden terugkeren. De terugkeerpremie (in de volksmond “oprotpremie”) was een uitkering bedoeld om de remigratie naar onder andere Curaçao te faciliteren. De Nederlandse overheid verstrekt al geruime tijd geen financiële tegemoetkoming meer aan Curaçaoënaars die willen remigreren.