Avada Accountant Demo

Voorzitter Levende Talen Papiaments

Algemene informatie

Werkgever: Levende Talen Papiaments
Standplaats: Nederland

Over Levende Talen Papiaments

Levende Talen Papiaments is één van de 16 talensecties van de Vereniging voor Leraren in Levende Talen (VLLT). De Vereniging voor Leraren in Levende Talen (VLLT) is opgericht in 1911 en is de oudste beroepsvereniging van taaldocenten in Nederland. De andere talensecties van de VLLT zijn:

Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Fries, Italiaans, Limburgs, Nederlands (met NT2), Nederlandse Gebarentaal, Nedersaksisch, Pools, Russisch, Spaans en Turks.

Levende Talen Papiaments heeft zich ten doel gesteld de vitaliteit van het Papiaments in het Koninkrijk der Nederlanden te verhogen en sprekers van het Papiaments te verbinden.

De activiteiten van Levende Talen Papiaments richten zich op:

 • Het versterken van de positie van het Papiaments binnen Europa en het Koninkrijk der Nederlanden;
 • Het kritisch volgen van onderwijsontwikkelingen in Nederland en op Aruba, Bonaire en Curaçao;
 • Contact maken en onderhouden met officiële (overheids)instellingen, scholen, hogescholen, universiteiten en andere organisaties die zich inzetten voor Caribische migranten in Nederland;
 • Het faciliteren van workshops relevant voor Caribische docenten en docenten die onderwijs geven aan Caribische studenten tijdens het Congres Levende Talen;
 • Het stimuleren van de lees- en taalvaardigheid van Caribische kinderen, d.m.v o.a. het voorlezen tijdens Buki ta Konta;
 • Een platform bieden aan woordkunst in het Papiaments, d.m.v. o.a. Pasa Palabra;
 • Het ondersteunen van het onderwijs verzorgt aan Papiamentssprekenden en het bieden van academische ondersteuning aan Caribische studenten, d.m.v. o.a. Studiamigo|u;
 • Het ontwikkelen van lesmateriaal voor het Papiaments als vreemde taal;
 • Zorg dragen voor de publicatie van artikelen over het Papiaments en het onderwijs op Aruba, Bonaire en Curaçao in het Levende Talen Magazine

Voorzitter Levende Talen Papiaments

Wegens remigratie van de huidige voorzitter ontstaat er binnenkort een vacature voor een nieuwe voorzitter. Het bestuur bestaat daarnaast uit een secretaris, een penningmeester en één of twee algemene bestuursleden. Het bestuur komt tien keer per jaar bijeen of zo vaak als de voorzitter dit noodzakelijk vindt. Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij alle bestuursvergaderingen bijwoont en leiding geeft aan deze vergaderingen. Daartoe stelt hij/zij in overleg met de secretaris de agenda op en nodigt de andere bestuursleden uit. De voorzitter is het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Benoeming van de voorzitter vindt op de Algemene Ledenvergadering plaats en duurt voor een periode van twee jaar met de mogelijkheid tot maximaal twee keer een herbenoeming voor twee jaar. De voorzitter krijgt een bestuurs- vergoeding die verbonden is aan het aantal bijgewoonde bestuursvergaderingen. Hij/zij krijgt ook een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten die verbonden zijn aan zijn/haar werk als voorzitter.

De kandidaat naar wie wij op zoek zijn

 • Komt op voor de belangen van de vereniging;
 • Heeft een grote affiniteit met en kennis van de taal- en cultuur van de eilanden Aruba, Bonaire en/of Curaçao;
 • Is zich bewust van de meerwaarde van meertaligheid binnen de Papiamentstalige gemeenschappen;
 • Is gericht op het samenbrengen van de Arubaanse, Bonairiaanse, Curaçaose en Nederlandse gemeenschappen;
 • Weet zich in woord en geschrift helder uit te drukken in het Papiaments en het Nederlands;
 • Maakt gemakkelijk contact en kan een netwerk opbouwen en onderhouden;
 • Heeft bij voorkeur ervaring met het aansturen van vrijwilligersorganisaties;
 • Kan buiten zijn/haar eigen kaders naar beleidsthema’s kijken;
 • Is besluitvaardig en laat daarbij de eigen mening niet prevaleren;
 • Weet bijeenkomsten goed voor te zitten en discussies te leiden gericht op besluitvorming;
 • Is invoelend en assertief;
 • Getuigt in interne en in externe overleggen van een zekere politieke sensitiviteit;
 • Onderschrijft met enthousiasme de doelstellingen van onze vereniging;
 • Komt uiteraard op voor de belangen van de vereniging.

Ervaring als (taal)docent is geen pré, maar kennis van en affiniteit met het (talen)onderwijs is gewenst.

De tijdsbesteding bedraagt tussen 8 à 10 uur per week. De vereniging kent een zomerreces dat duurt van begin juli tot medio augustus.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de huidige voorzitter, Nihayra Leona (tel.0625690523), de secretaris, Eugène Boeldak (tel. 0612845838), of een e-mail versturen naar papiaments@levendetalen.nl. Voor meer informatie, raadpleeg onze website: https://papiaments.levendetalen.nl/ .

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een mail voorzien van uw motivatiebrief en cv naar papiaments@levendetalen.nl vóór 12 januari 2022. U ontvangt voor 19 januari een reactie van ons. Het spreekt vanzelf dat wij zorgvuldig om zullen gaan met uw gegevens. De officiële benoeming van de nieuwe voorzitter vindt na stemming van de leden tijdens de ALV in april 2022 plaats.

Solliciteer op deze functie

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx