Gevolmachtigde Minister Manuel heeft een bachelorsdiploma in Bedrijfskundige Informatica en Docent Muziek. De heer Manuel heeft onder andere ervaring als examen coördinator bij het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en sport en als Docent Muziek. “Een van mijn grootste voldoeningen is zien hoe jongvolwassenen tijdens mijn lessen gebruik maken van de mogelijkheid om hun talenten verder te ontwikkelen en de geleerde lessen als richtlijn gebruiken om de uitdagingen van studeren en wonen in het buitenland doorstaan. Ik voel een verplichting om hen waar mogelijk te blijven motiveren en aanmoedigen binnen mijn huidige functie als Gevolmachtigde Minister. Ik ben gepassioneerd door onze cultuur, normen en waarden. Ik hoop dat we de manier waarop we onszelf als gemeenschap uitdrukken en bekijken op een positieve manier kan beïnvloeden.”

Gevolmachtigde Minister Manuel heeft een bachelorsdiploma in Bedrijfskundige Informatica en Docent Muziek. De heer Manuel heeft onder andere ervaring als examen coördinator bij het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en sport en als Docent Muziek. “Een van mijn grootste voldoeningen is zien hoe jongvolwassenen tijdens mijn lessen gebruik maken van de mogelijkheid om hun talenten verder te ontwikkelen en de geleerde lessen als richtlijn gebruiken om de uitdagingen van studeren en wonen in het buitenland doorstaan. Ik voel een verplichting om hen waar mogelijk te blijven motiveren en aanmoedigen binnen mijn huidige functie als Gevolmachtigde Minister. Ik ben gepassioneerd door onze cultuur, normen en waarden. Ik hoop dat we de manier waarop we onszelf als gemeenschap uitdrukken en bekijken op een positieve manier kan beïnvloeden.”

Het kabinet is de officiële vertegenwoordiging van de Curaçaose regering in Nederland. De rijksministerraad wordt gevormd door de ministers van de Nederlandse regering, samen met de gevolmachtigde ministers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

De gevolmachtigde minister vertegenwoordigt de Curaçaose regering bij officiële instanties in Nederland en elders in Europa. Op verzoek van de regering verleent het Curaçaohuis ondersteuning aan de minister-president, ministers, Statenleden en ambtenaren van departementen bij hun werkbezoeken aan Nederland en Europa. Het Curaçaohuis is dan ook het aanspreekpunt in Nederland voor de Raad van Ministers en de diverse ministeries en (semi)overheidsdiensten op Curaçao.

Daarnaast hebben de gevolmachtigde minister en het Curaçaohuis een signaleringsfunctie. Zo zullen relevante politieke ontwikkelingen in Nederland op de voet worden gevolgd en worden teruggekoppeld aan de Curaçaose regering. Ook wordt vanuit Den Haag gekeken naar o.a. de economische, sociale en culturele belangen van de Curaçaoënaars in Nederland.

De gevolmachtigde minister heeft de algemene leiding over het Curaçaohuis en wordt ondersteund door een directeur en de afdelingen Algemene & Juridische Zaken, Communicatie & Voorlichting en Ondersteunende Diensten.

Het Curaçaohuis draagt zorg voor:

  • De belangenbehartiging van Curaçao in Nederland en de Europese Unie.
  • Informatievoorziening over Curaçao.
  • Het aanbieden van diensten aan belanghebbenden (bijvoorbeeld: informatie over documenten).
  • De ondersteuning van (culturele) activiteiten van (Curaçaose) organisaties en instanties die Curaçao een warm hart toedragen.
  • Het kenbaar maken en levend houden van de Curaçaose cultuur, taal en tradities aan een zo groot mogelijk publiek.
  • Een positieve beeldvorming van Curaçao en de Curaçaose gemeenschap in Nederland.
  • Het samenbrengen van vraag en aanbod op de Curaçaose arbeidsmarkt.