Informatie Coronavirus

Algemeen

Op www.covid19.cw krijgt u alle informatie over de geldende maatregelen en reizen naar Curaçao.

Personen die naar Curaçao reizen moeten alleen een Passenger Locator Card (PLC) en een Digita Immigration card invullen via www.dicardcuracao.com.

Handige links

Covid 19 voor alle informatie over reizen naar Curaçao en maatregelen die daar gelden.

Dicard Curaçao voor het invullen van de PLC en om de documenten up te loaden.

Trouwen

Curaçao is een ideale trouwlocatie; wanneer u hiervoor kiest, zult u van tevoren wel een aantal zaken moeten regelen en procedures moeten doorlopen. Zo bent u zeker van een onbezorgde trouwdag en honeymoon.

Als niet-ingezetene van Curaçao kunt u op Curaçao trouwen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U en uw toekomstige levenspartner moeten buiten Curaçao wonen.

  • Uiterlijk twee maanden voor het huwelijk moet u vanuit het land van herkomst schriftelijk (per brief) aan de Burgerlijke Stand op Curaçao melden dat u wilt trouwen. Geef hierin minstens twee mogelijke data aan en op welk tijdstip van de dag u wilt trouwen. U moet beiden de schriftelijke aanvraag ondertekenen.

  • Bij deze brief voegt u uw e-mailadres en de volgende documenten toe:

Documenten
  • Geboorteakte (een afschrift of een uitvoerig uittreksel), niet ouder dan 1 jaar;
  • Kopie van een geldig paspoort
  • Bewijs dat u ongehuwd bent (via de burgerlijke stand in uw woonplaats), niet ouder dan 6 maanden
  • Indien u gescheiden of een weduwe/weduwnaar bent, moet u hiervoor de betreffende aktes overleggen (echtscheidings- of overlijdensakte), niet ouder dan 6 maanden
  • Kopie geldige paspoorten van alle getuigen

Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kan het voorkomen dat u om nog meer documenten wordt gevraagd. U krijgt ruim de tijd voor het regelen van die documenten.

Binnen twee weken nadat de Burgerlijke Stand uw documenten heeft ontvangen en onderzocht, ontvangt u bericht waarin aangegeven wordt of alle overlegde stukken in orde zijn. Zo niet, dan wordt dan bepaald of de door u gewenste trouwdatum en tijdstip nog haalbaar zijn.

Uw huwelijk wordt officieel aangekondigd op de eerstvolgende zaterdag nadat uw huwelijksaanvraag en de bijbehorende documenten zijn goedgekeurd.

Ter identificatie van het bruidspaar is het van belang dat u zich uiterlijk 3 dagen voordat u in het huwelijksbootje stapt bij de Burgerlijke Stand op Curaçao meldt met uw paspoort. U kunt dan ook kennismaken met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand die uw huwelijk zal voltrekken. U kunt zich melden bij:

Bevolkingsregister en Verkiezingen Curaçao (Kranshi)

Roodeweg 42
Willemstad, Curaçao
Telefoon: (+5999) 4341600
Fax: (+5999) 4618166
E-mail: info.bsbv@gobiernu.cw 

Vaccinaties

Voor Curaçao zijn geen specifieke vaccinaties nodig, tenzij u uit een gele koorts risicogebied komt. In dit geval bent u verplicht de vaccinatie tegen gele koorts te hebben. Dat geldt ook voor baby’s vanaf 6 maanden oud. Kijk voor meer informatie op: Vaccinaties op Reis

Let op: u kunt het Curaçaohuis niet verantwoordelijk stellen voor bepaalde risico’s die u in het land loopt. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet naar een bepaald land en of gebied te reizen.

Melding van geldtransporten

Iedereen die Curaçao binnenkomt of verlaat en die geld en geldswaardige papieren ter waarde van ANG 20.000,00 of meer bij zich heeft, moet dit aan de Douaneautoriteiten melden. Gebruik hiervoor het aangifteformulier dat u kunt krijgen bij de Douaneautoriteiten op de luchthaven.

Legalisatie

Binnen het Koninkrijk geldt het vereiste van Legalisatie niet. Documenten afkomstig uit Curaçao hoeven voor gebruik in Nederland of elders in het Koninkrijk niet gelegaliseerd te worden.

Het Consulair Dienstencentrum (CDC) legaliseert documenten uit Europees Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire Saba en Sint Eustatius voor gebruik in het buitenland.

Documenten uit Curaçao moet u eerst laten legaliseren door het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao. Daarna kan het CDC de documenten legaliseren. U kunt uw documenten opsturen (eigen risico!!!) of een afspraak maken met de afdeling Algemene & Juridische Zaken (AJZ).

Het KGMC vraagt een vergoeding van €24,95 per document. Het is niet mogelijk om contant te betalen bij het KGMC. U moet het bedrag overmaken of via pin betalen aan de balie.

Algemene & Juridische Zaken
ajz@kgmc.nl

Bankgegevens:
IBAN: NL46ABNA0529375486
BIC: ABNANL2A
Ten name van: de Gevolmachtigde Minister van Curaçao te Den Haag.

Vermeld bij uw betaling ook uw naam.