Remigratie

Remigratie

Voorheen had Nederland een financiële regeling voor Curaçaoënaars die vrijwillig naar hun geboorteland wilden terugkeren. De terugkeerpremie (in de volksmond oprotpremie) was een uitkering bedoeld om remigratie naar onder andere Curaçao te faciliteren. Inmiddels verstrekt de Nederlandse overheid al geruime tijd geen financiële tegemoetkoming aan Curaçaoënaars die willen remigreren.

Nederland hanteert de remigratiewet, maar volgens deze wet komen Curaçaoënaars niet in aanmerking voor een remigratie-uitkering.

De remigratiewet en de bijbehorende uitkering zijn uitsluitend van toepassing op onderdanen van de zogenoemde ‘doelgroeplanden’, erkende vluchtelingen en asielgerechtigden. Het Curaçaohuis helpt uitsluitend met informatievoorziening over remigratie.

De overheid van Curaçao, waaronder het Curaçaohuis valt, verstrekt géén financiële steun of bijdrage bij remigratie.