Wonen en werken op Curaçao

Nationaliteit | Renteniers | Inschrijven

Wonen en werken op Curaçao

Wilt u emigreren naar Curaçao? Of wilt u hier tijdelijk gaan werken of stage gaan lopen? Dan heeft u o.a. een Verklaring van Rechtswege nodig.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de volgende punten.

Nederlandse nationaliteit
 • Die niet vallen onder artikel 1 van de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) worden van rechtswege toegelaten.
 • Die op Curaçao willen wonen en/of werken hebben een Verklaring van Rechtswege nodig.
 • Mogen gedurende een toeristisch verblijf naar werk zoeken of oriënteren op het eiland, maar mogen zich niet op de werkvloer bevinden.
 • Mogen op Curaçao hun aanvraag indienen.

Personen met een niet- Nederlandse nationaliteit:

Niet-Nederlandse nationaliteit
 • Moeten een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij de Toelatingsorganisatie.
 • Mogen gedurende een toeristisch verblijf niet naar werk zoeken.
 • Moeten in eigen land eerst een tewerkstellingsvergunning hebben voor ze op Curaçao gaan wonen en/ of werken.
 • Mogen op Curaçao hun aanvraag indienen.

Nederlandse Nationaliteit

De Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) schrijft voor dat u als Nederlandse stagiaire op Curaçao moet beschikken over een van overheidswege toegekende tijdelijke verblijfstitel. U moet daarom een Verklaring van Rechtswege aanvragen bij de Toelatingsorganisatie te Curaçao. Alle informatie hierover treft u aan op: Verklaring van Rechtswege

Voor het aanvragen van uw tijdelijke verblijfstitel heeft u het volgende nodig:

Documenten
 • Kopie van een geldig paspoort.
 • Kopie van een geboorte-uittreksel (niet ouder dan 6 maanden).
 • Verklaring Omtrent Gedrag (niet ouder dan 3 maanden).
 • Stage-overeenkomst. Deze dient ook als bewijs van voldoende geldelijke middelen.
 • Verklaring van de onderwijsinstelling dat de stage noodzakelijk is voor de opleiding.

De kosten voor het aanvragen van (tijdelijke) verblijfstitel bedragen Naf 615,-.

Niet-Nederlandse Nationaliteit

Stagiaires met een niet-Nederlandse nationaliteit moeten een tewerkstellingsvergunning aanvragen voor de duur van de stage-overeenkomst. U kunt hiervoor in aanmerking komen als u in uw land van herkomst een opleiding volgt en op Curaçao een stage wilt lopen die noodzakelijk is voor uw opleiding of studie. U moet eerst in uw eigen land de reactie op uw verzoek afwachten voor u op Curaçao wordt toegelaten. Voor de afgifte van de tewerkstellingsvergunning is onder meer vereist dat de stage maximaal een jaar duurt en noodzakelijk is ter voltooiing van de opleiding.

Als u illegaal op Curaçao verblijft, kan uw aanvraag worden afgewezen op grond van artikel 9 van de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU). Voor een uitgebreide uitleg raadpleegt u de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU).

Rentenierswetgeving

Een penshonado/rentenier is een Nederlander of vreemdeling die de fiscale voordelen wil genieten van de penshonado/renteniers- wetgeving en -status. Deze wet is bedoeld om het voor vermogende personen aantrekkelijk te maken zich op Curaçao te vestigen. Zodoende wordt de economie gestimuleerd door bijvoorbeeld de aankoop van huizen en andere investeringen.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de penshonado-status, moet u volgens de Landsverordening Inkomstenbelasting (artikelen 23B/C/D/E) aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet u o.a. toegelaten zijn zoals bedoeld in de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU). Tijdens het indienen van uw verzoek en in afwachting van een besluit moet(en) u (en uw gezin) in het buitenland verblijven.

Als uw aanvraag wordt afgewezen, ontvangt u (of uw gemachtigde) per aangetekende post de afwijzende beschikking. De beschikking krijgt formele rechtskracht op het moment dat de beschikking is verstuurd. Op deze beschikking worden de rechtsmiddelen vermeld.

In het geval u niet meer aan de status voldoet, wordt uw vergunning ingetrokken. Dan vervallen ook de voordelen.

Voor meer informatie over de voorwaarden van de Landsverordening Inkomstenbelasting zie www.belastingdienst.cw en www.pensionado-curacao.info .

Inschrijven Bevolkingsregister Curaçao

Voor de inschrijving moet u zich persoonlijk melden bij Kranshi, de Bevolkingsregister van Curaçao. Dit geldt voor iedereen die vier maanden of langer op het eiland wil wonen. Ook minderjarigen tussen (0 – 17 jaar) dienen zich in te schrijven.

 • Bevolkingsregister en Verkiezingen Curaçao (Kranshi)
 • Roodeweg 42
 • Willemstad, Curaçao
 • Telefoon: (+5999) 434-1600
 • Fax: (+5999) 461-8166
 • E-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

Afhankelijk van o.a. van uw geboorteland krijgt u te horen welke documenten u bij uw inschrijving moet overleggen. U zult in ieder geval een geldig paspoort en een uitschrijvingsbewijs nodig hebben.

U wordt direct ingeschreven, wanneer alle benodigde documenten in orde zijn. De inschrijving zelf is gratis. Drie dagen na de inschrijving moeten personen vanaf 12 jaar een sédula/identiteitsbewijs aanvragen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.